Kopīgās pasaules patiesības ved uz mūžīgo patiesību – Jēzu

Epifonija – Atklāsme

Cilvēka vēlme meklēt Dievu ir dabiska, jo visi cilvēki tiek radīti cilvēka apziņā, kas vienmēr vērš cilvēku pret Dievu. Kad mēs sakām Cilvēku, viņi var būt ikviens, tāpēc Dieva Gars ir pastāvīgs un spontāns tiem, kas vēlas Dievu.

Jēzus ir Mīlestība un patiesība, tie, kas meklē mīlestību un patiesību, neskatoties uz viņu reliģiju, Kaste, Krāsa, valoda, klase, statuss, grēcīgums, valstspiederība, Dievs atklāj viņiem spilgtu kopējās patiesības zvaigzni savā ticībā un ved tos pie Jēzus.

Patiesības Gars šos cilvēkus pārveido par Tēva, Dēla un Holīpirita Vārdu un iedvesmo viņus dzīvot Jēzus mūžībā. Šie cilvēki šajā zemē ir zem kristiešiem. Viņi dara Dieva gribu, nezinot vēsturisko Jēzu un viņa rakstītās mācības, bet iedvesmojoties no Patiesības Gara, pats Jēzus.

Tas ir iemesls, kāpēc mēs nespējam saprast Dieva pestīšanas veidus. Jēzus nomira par visu pasauli. Jēzus nāca no baznīcas, bet Kristus sekotāji sevi atzina par kristiešiem. Šādai identifikācijai sekoja tikai tie cilvēki, kuri klausījās Jēzus sludināšanas vai dzīves. Bet Jēzus neatklāja cilvēkiem, kas varēja tikai redzēt un klausīties, bet arī nedzirdīgiem, mēmiem un garīgiem izaicinājumiem. Vispirms Dievs sevi atklāj cilvēka sirdsapziņā, ko katrs cilvēks klausās pēc savas gribas un izpratnes.

Epifonija vai trīs Wisemen stāsts nebija nejaušība vai nejaušība. Holyspirits iedvesmoja evaņģēlija rakstniekus stāstīt visu pasauli, ka Jēzus ir ne tikai ebreju vai kristiešu, bet visas pasaules Dievs.

Svētki motivē mūs meklēt, ticēt un pielūgt mūsu Kungu. Jēzus universālā ķēniņa, kas izpaužas šajā epifijas svētkos, caur zelta, incences un mirhijas karaļajām dāvanām.

Epifonija dod mums vēstījumu, lai uzlabotu vai paaugstinātu ekumānisko un reliģisko kopīgo patiesību un labestību. Turklāt kristiešu dzīves rezultāts ir atbildēts caur Jēzus svētkiem.

Mums ir jāpalielina citu ticību kopīgā patiesība un labestība un jānovērš ļaunuma tumsība visā pasaules kopējā labā.

St.Paul saprot šo patiesību un saņem lielu Atklāsmi un dzīvo un ēd kopā ar pagāniem, kā pagāni, un nenosoda viņu māņticīgo ticību, bet paaugstina viņu labestību un iepazīstina ar šīs labestības Jēzu Kristu avotu. tos Dieva mīlestībā.

Mēs redzam daudzus kristiešu misionārus, kas strādā cilšu apgabalos. Viņi ir pieņēmuši savas kultūras un tradīcijas kā daļu no Baznīcas un deva jaunu nozīmi un vārdu caur Jēzu.

Piemēram, tur mums ir reliģiskās kopienas kultūra, līgava nēsā melnās pērles kakla mežģīnes, kas saistās laulībā, tāpat kā Rietumu kultūra apmainoties ar gredzeniem, kad viņi tika pārvērsti kristietībā, baznīca saglabāja tradīciju, kā tas ir bet pie Kaklarotas pievienoja krustu. Lai būtu ļoti atklāti, melnās pērles kaklarotas valkāšana ir māņticīga. Nozīme ir aizsargāt līgavu no citu cilvēku ļaunajiem briesmīgajiem acīm. Ticība ir melna krāsa aizsargā līgavu no Evil. Šīs prakses pamatā ir mitoloģija. Jēzus Debesu, Zemes, Cilvēka un pat ļaunuma radītājs, un tam ir spēks nolaist tumsu. Kad Jēzus dod jaunu vārdu un atceras to pašu veco ļauno vārdu un nozīmi, viss mērķis mainās uz Dieva mērķi.

Mūsu evaņģelizācijai ir jākoncentrējas uz mīlestību, nevis uz naidu, māte Teresa evaņģelizēja, lai kristītu cilvēkus, bet pārveidoja tos par mīlestības, patiesības un pašcieņas cilvēkiem. Mātes Theresa aprūpes mājām ir visu reliģiju dievkalpojumi, bet mēs redzam, ka visas tautas ir Māsas Tēva kapelā, un daudzi no viņiem vēlas kristīties caur to, ka viņi pārvērš Dieva mīlestības cilvēka formā pieredzi. Dievišķie atgriešanās centri visā pasaulē ir cilvēki, kas kalpo kā visu ticību brīvprātīgie ar Jēzu savā dzīvē vai daži no viņiem tikai vēlas saprast savas dzīves nozīmi. Mums ir vajadzīgi šādi evaņģelizācijas centri, kur Jēzus ir pasludināts kā mīlestības un patiesības pasaule.

rožukronis

ROSARY:

Rozārijs ir Rakstu atkārtošana ar Dieva Valstības noslēpumiem, liekot Mariju šīs garīgās dzīves centrā. Rožukrona nozīme ir rozes Garland. Rozejā mēs meditējam Kunga lūgšanu, es uzskatu, ka Nicene Creed, Angel Gabriel Hail Mary sveicieni, mūsu Lady Loreto litānija, Fatimas lūgšana un Salve Regina Hail Holy Queen.

Ir četri Dieva Valstības noslēpumi, Nopietnas, Joyful, Glorious un Luminous noslēpumi.

Pestīšanas plānā mātei Marijai ir nozīme Jēzus iemiesojumā šajā Zemes. Marijai ir stāsts par savu Dēlu Jēzu, lai pastāstītu cilvēcei, ko Evaņģēlija rakstnieki uzņēma dažādās Jēzus dzīves daļās. Rožukroni klausās ar Marijas vārdiem par savu Dēlu Jēzu, ko viņa apdomāja savā sirdī. Atklājot Kristus Mariju, mēs aicinām Mariju glābšanas stāstā, lai atklātu Jēzus dzīves noslēpumus un pestīšanas plānu. Mēs varam teikt, ka mēs redzam Jēzu Marijas acīs.

Kad Marija atklāj Dieva Valstības noslēpumus, noslēpumi vairs paliek noslēpumi, jo mēs atriebamies atklāsmei caur Mariju. Mātes Marijas interpretācijas ir tik svarīgas, jo viņa ir vienīgā persona, kas var atklāt Jēzu kopumā. Marija kļūst par Evaņģēlija acīm. Šīs dievbijības ir fundamentālas, ko izstrādājuši dominikieši. Sv. Doms ir saņēmis atklāsmes caur Mariju, Marijas Rozārijas Evaņģēlija noslēpumus. Šis evaņģēlijs ir ne tikai Vārdi vai teksti, bet gan papildinoša un meditatīva pieredze. Tātad Rozārijs kļūst par lūgšanas lūgšanu, lai veidotu Dieva valstību. Cilvēki ir devušies uz Debesīm tikai, runājot par rozāriem.

Daudziem nabadzīgiem un nevainīgiem cilvēkiem Dieva Vārds vai pat Euharistijas uzticība bija ārpus viņu izpratnes, un šajā laikā Marija atklāj šo evaņģēlija noslēpumu atspoguļojumu cilvēka tradicionālās pērlītes vienkāršotā veidā, atkārtojot un atspoguļojot Dieva Vārdu. .

Dievs skatās uz Cilvēka ticību Dēlā Jēzū, ja šī izpausme izpaužas jebkurā formā vai rituālā vai izglītībā, ceļi ir tikai pazīmes, bet saturs ir aiz simboliem un zīmēm, kas ir ticība un mīlestība uz Jēzu.

Rozārijs ir spēcīgs to cilvēku ierocis, kuri ir nabadzīgi garā, un šī vienkāršā ticība dzīvo vienkāršās ģimenēs viņu ģimenes lūgšanā. Katoļi nesāk nekādu darbu, neatspoguļojot Rožukroni.

Izglītotajiem vai teolimiešiem vai priesteriem ir jābūt pazemotiem, lai atspoguļotu Rožukroni, lai izprastu Dieva Vārda dziļāko nozīmi, kuru tikai māte Marija var atklāt, atspoguļojot Rozāriju.

HOLYSPIRIT

Holyspirit is the Spirit of God . Father, Son dwell in the form of Holyspirit. Though the understanding of the Holytrinity is beyond human capacity, the people who possess the Spirit of God can feel and interact with the triune God. The Father and Son manifest themselves in the form of Holyspirit to those who put their trust in them. If we see in the Scriptures of Old and New, the God’s people have seen and walked with the Father and Son but from the Biginning of the World till now , no one has seen or walked with the Holyspirit in face to face. Holyspirit has been called in different forms like Breath, Spring, Water, Wisdom, Oil, Air , fire so on in the Scriptures. Why Holyspirit does not manifest his form to the Human Being? This is a good question , but we must know the reason behind this mystery.

Human Beings and the entire Creation was made through the Wisdom of the Holyspirit. Human himself was created in the image of God. God breathed at the nostrils of a statue made out of mud and life came in to being. The entire Scriptures are written through the inspiration of the Holyspirit. Holyspirit is God’s image . God does not have a form like man but God manifests through Creation like human, fire, cloud, so on but all these forms are not real image of God. God wants to convey his message and love through these symbols so that man may communicate with him and unite with him.

Jesus became man in human form and in human image, but his real image was not in the human form. When Jesus was received in his resurected body at the ascension, Jesus was glorified in his Resurected Body. The resurection body of Jesus was a human body but When he was received back at the Holy Trinity , Jesus Human Body transformed and accepted by the Holy Trinity. When Jesus was anointed Victorious on completion of the Salvation plan, the Holyspirit descends upon all those who united with the Body of Christ. This activity is called Baptism of the Holyspirit. This is also called God Experience or transformation experience. When we accept the Gospel of Repentence and believe that Jesus has died for our Sins and resurected , our Sins are purged out of our flesh and we unite with the mystical Body of Christ which we call church. The time we unite with Christ, the anointing and power of Jesus passes in our Bidy , mind and Spirit in the form of Holyspirit. This activity fullfilled ritualy by laying on hands and anointing with the oil by the anointed people who have already connected with the Body of Christ but not necesary. When we accept Jesus, we are anointed with the Holy Spirit , this is one activity.The other anointed lay on hands and anoint with oil to confirm and accept the new member of Christ body in to the Body of Christ.

What is Holyspirit? Holyspirit is nothing but the manifestation of Father and Son in one Spirit. How we can feel Holyspirit? Holyspirit is the love of God , the love of the Father and Son poured out in the form of the Holyspirit. When a human experience this pure love of God or anointing , he starts reflecting in the image of God. All Triune God Charisms, gifts ,fruites ,are passed on to Human and human unites with the Father and Son through the Holyspirit. This activity is divine human unification and thus human becomes the family of God or child of God. At this stage the Renewed Human being gets engaged in God’s Business or God’s activities. He tries to pass on the love of God to others who have not experienced the love of God in their life.

Gifts, Charisms or fruites are only visible human names given to God’s love but overall if we summarise the Holyspirit , the triune God unites with us completely and shares all he has for our good.

Can we loose the anointing or the Salvation? God’s love is constant and does not change but human relationships change as per his Worldly understanding of the Holyspirit. The second Cycle repeats of the just like Adam disobeyed God and broke the relatonship with God and Sin entered human and human started hiding from God. God is constant and does not withdraw any Blessing or anointing or Salvation but Man can loose the Salvation , if he does not keep a relationship with God. This exactly happened to our first human parents, the Paradise was theirs but there are some Godly rules in the Godly family, if we do not go through these rules and take God as human and relate with him in Worldly Sinful way , we will not be able to reach or communicate with him. Holyspirit is grieved with these kind of People because they become unfaithful to God’s love and betray God for some silly and temporory wordly pleasure.

If we rely upon the Spirit of God like a little depends upon their parents, the Holyspirit guides, provides, heals, delivers, comforts and fills us with abundant life of the Kingdom of God.

The Sacrament of Matrimony- The Christian Marriage

Christian Marriage has been instituted by God himself at the beginning of the Creation. Human being was created in the image of God. The image of God was love. God wanted man to love him and love with each other. When Human was alone and lonely , God gave him a fitting Companion taken out of his own Ribs , Woman. By looking at Eve , Adam sang his first love song ” Bone of my Bone and flesh of my flesh”. Thus God reaches out to a lonely Man through a Helpmate Woman. The Woman is a gift of God to the Man , who resemble God himself who is love. Thus love of God and to each other is the fundamental purpose of Christian Marriage.
In every Culture and Religion , the institution of marriage has an important value ,a committed and trusted Vows of husband and Wife to live with each other is the basic rule of Marriage. A commitment of a man and Woman to live with each other in faith and unity is a inbuilt quality of a human in the image of God. The moral and natural Law binds every human despite of his Religion or culture through the bond of Marriage.

We happened to visit a remote tribal area to understand their culture. The marriage of theirs is so meaningful and trusted relation.

These tribals live almost naked and there is no sense of shame in their culture. When young boys want to get married to the young girls, all the young girls tie a sacred thread on 10 metre high slippery post which has been applied with all possible animal oils. All girls stand at the bottom of the post and start beating the boys who try to climb the post.The young boys must bear the beatings and remove all slippery oil from the post and climb the top of the post and pick one of the thread and then they can choose any one of the girls they like and tie the thread on their neck and leave that Village and disappear for a month for a Honeymoon to a neighbouring Village.In this village there is no word called rape or unfaithfullness as per their understanding and culture.

When Man disobeyed God and started loving the Devil, the nature of Sin entered in Marriage. As per some ancient Jewish books , the first Sin entered through unfaithfulness in Marriage. Thus the sanctity of Marriage got corrupted and domination, disunity,Pride, lust and selfishness entered in the Sacred Bond of love or marriage.

Jesus destroyed the power of Sin by dying on the Cross. When a human couple accept Jesus as their Lord through Baptism , they receive the original pure love for God and each other, this is Christian Marriage.When Couples have difference of opinions and Sinful nature, it is a clear indication that they have not accepted the Salvation of Jesus completely and surrendered their life to the Lord. The Sacrament of Matrimony is the grace of the Holyspirit which unite two souls in to one but if the Couple is not united with Jesus through Baptism , the grace of Matrimony can not function due to the Sinful nature.

The Marriage is the first Sacrament which testifies the Christian living in Words and action. In marriage there is no room for Hypocrisy because there is a small community called family to point out and correct the weaknesses of each other. Many Successfull people and Visionaries of the World were great people of the World but if we look at their Marriage or family, they were a big failure because they could not adjust with one wife or family in their life.

Marriage is the Mirror of our life, so the more and more we live together, we can see ourselves as we are through each other. These understandings of our Weaknesses through our partners sanctify us and make us holy day by day. Christian marriage lived in prayer and day today renewal of our life with Jesus is the Second Heaven on this Earth.The faithfulness, trust,the selfless love of parents and husband and wife, Sacrifices for each other and family makes the Couple resemble the image of God.

The Church encourages for family life and calls them the domestic Church. Most of the Vocations start from the family and good witnessing of the Couples. Jesus lived with their parents Joseph and Mary for 30 Years in Holyfamily in Nazareth.

Mixed Marriages bring many troubles in the beliefes and upbringing of Children but church permits these marriages on the commitment of the Christian partner to witness their spouses in Christian love and win them for Christ and to Baptise and educate their Children.

The marriage preparation is must for Christian Marriages, reconciluation and Community Blessings are must for a successful marriage.

Divorce tears the body of Christ because the marriage binds the two human in to one in mind, body and spirit. When this unity is broken , a great offence to Jesus, the Couple, Children, Relatives and the Society ruptures harmony and love. Divorce is against the plan of God and against moral and Natural Law. The Civil Authorities must appoint regulatory bodies to prevent Divorce of Comforts and selfishness. The children of divorced coupled are wounded for life and the same give birth to Crimes and Social Evil. The nations, Economy, integration, Justice shrinks due to this Social Evil. God hates Divorce and it is very difficult for these couples to enter the Kingdom of God. Church even does not permit to receive the Holy Communion to these divorced couples but accept them for a reconciliation and renewal.

Church permits divorces in extreme situations where the Couple just can not live together and danger to life. These cases have been examined carefuly by the ordained clerics through the magesterium and Canon Law. A marriage tribunal has been set up to descern the truth in line with the teachings of the Church. If the trubunal feels the case is genuine through Witness and Evidences then the marriage is nullified as it did not happen from the beginning.

A vow of Marriage is also a Vow of Chastity of Fidelity. To live with each other in Joy and Sorrow through out their life is a life long Commitment. The Sin of Lust, Adultery, Rape, Masturbation, Pornography are great offences to the Christian Marriages. When Couples encounter these evil’s in their marriage , it is a clear indication of lack of self surrender and prayer to Jesus in their life. A good Jesus encounter Retreat for couples can uproute these Sins and once again heal the marriages. The lack of trust, doubts, Domination, Laziness, lack of sexual acquaintances are also the modern Evils in marriages, a Quality Time spent together in mutual understanding by communicating with each other in Christian love and forgiveness bring a revival in marriage life.

Families that pray together, stay together. The couples participating in Eucharist with their Children, morning prayers and Holy Rosary keeps the Evil away from the. Marriages. But the most important part is to transform our life by accepting Jesus as our personal Lord and Master of our marriages and receive the Holyspirit of Love, Joy and Peace , unity, selfcontrol to live a spirit led marriage life. God us greatly delighted on those couples who do God’s work and take care of their families. These families are sure and assured of the the Kingdom of God not only after death but right now on this Earth because they transform their Marriage and family life in to Divine life of God. This is the very purpose of families and Christian Marriage.

The family planning , Surrogates, Embryo Babies, Artificial pregnancies are against the moral and Natural Law. Abortion is not only against Natural Law but also sin against the Holyspirit, there is no pardon for this Crime. It is destroying the Spirit of God due to our selfish desires. The Civil Authorities must honour the Natural Law and come with strict legislations against abirtion.

Moreover Adoption of Orphan Babies ips great work of Charity. These Couples resemble God himself and give a new life to them.

How to check , If I am Saved from Sinful Nature.

Rom 8:5-8
Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. 6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. 7 The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. 8 Those who are in the realm of the flesh cannot please God.hose who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. 6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. 7 The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. 8 Those who are in the realm of the flesh cannot please God.

When we accept Jesus as our personal Savour and Master of our life, all his life becomes our life, his Words become our Words, his body becomes our body, his business becomes our business, his people become our people, his teachings become our life.

The Salvation experience is a transforming experience, transforming from Sinful nature to Jesus nature. When we are transformed in Jesus, we receive the Holyspirit. This is a one activity. A person who receive Jesus , experiences the presence of Holyspirit in a very personal way.The main signs of Holyspirit are Fruites and gifts of the Holyspirit. Holyspirit prompts a transformed person to love and forgive, if that person intends to do Evil, the Holyspirit redirects that person to do good. When we were in Sinful nature, this was the opposite, the Sin was making us to do Evil but after we receive Jesus, the Holyspirit nature makes us to do good and refrain from Evil.

If a person say I have received Jesus but still lives in sinful nature , then there is a doubt on his Salvation.If our acceptance of Jesus not in it’s fullness and if we compromise in our life by not surrendering our life fully, then we are standing in two boats. This is not a transformation or Salvation or Redemotion of our Sinful nature.Many Christians think , if they are Baptised, they are saved but live in Sin. This kind of life is Sacrileges in the Eyes of Jesus. It is like , day time we are with Jesus and night time with Satan. A person who is in Sin , God’s Spirit can not live in him.

A transformed person surrenders his life to Jesus and lives in faith , love and hope. These are purely gifts of the Holyspirit. If a person does not surrender to Jesus completely , he never can have the feel of the Holyspirit in his entire life. Christian Baptism bestows us the Grace of Christ to receive him but it is our response in faith to receive him and filled with the Holyspirit. If we do not respond to this invitation , all other Sacraments become meaningless because we are still in the Sinful nature.

Church gives us Sacraments of iniciation Baptism, Reconciliation and Conformation. These Sacraments must transform a person in to personal faith in Jesus and be filled with the Holyspirit but how many Christians have experienced Jesus in a personal way and transformed by the Holyspirit.

A true transformed Christian can not be Angry, Jealous,Proud,Lustful,Lazy ,greedy for materialism,Glutton,drunkard,impatient or selfish and unforgiving but have the qualities of the Holyspirit Love, Joy, Peace, meekness,Kindness and selfcontrol. It is time to reflect..AM I SAVED…

Am I Saved?

Romans 10:8-10

If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10 For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.

We are born in Sin and we grow in the power of Sin . We are not taught or educated by someone to say a lie or steal something dear to us. As we grow in our body and intellect our power of SIN also grows in us. When we were children we did small Sins but as we grow ,our Sins are alsi greater. Where did all Evil come from and who are responsible for our sinful nature.We want to be good but there is a force with in us forcing us to do Bad. If we see in thr History many intellectuals tried to overcome SIN through their self will and disciplinery life but the question is, have they conquered Sin from the root. SIN is like Weeds , the more we uproot , more it emerged from nowhere. When we use Weed Killer , the old Weeds die but a new Weed start growing to which the Weed killer has not invented anti dote.This cycle goes on and on and no one has the solution. The power of Evil is in our blood which has been inherited by us from our Ancestors.Man can not uproot the power of SIN .If we try to control one Sin , we fall in to another SIN and it is never ending battle to erase Sin from our lives. We are not responsible for this sinful nature , therefore we need not to feel guilty about our sinful nature. What is the solution, the solution comes from God, the promise of Jesus Christ.The name Jesus itself explains , the one who saves, and Christ means the anointed one.When we put our trust in Jesus , he saves us from SIN and anoints us with the Holyspirit.
Jesus Christ is the Antidote for the nature of Sin. How we inherited the Sinful nature in our blood, in the same way Jesus Christ takes away our Sinfull nature through his death on the Cross. By his resurection Jesus gives us new life by anointing us through the Holyspirit. This act of Salvation is free to those believe that Jesus Christ is Lord and died for our Sins and rose from the dead to give us new life in the Holyspirit. This is the Central Message of the Gospel and every individual in this World has to receive this message before doing anything in their life.

We do many thing in our life but if SIN reigns in our life, all the things what we have acheived in our life is a big waste. The bigger the Works or Dreams or Visions with Sinful nature, the bigger the Waste Box. Many things in this World may look good to us but if we reflect the very purpose of these very good things are Sinful or selfish in nature. A person who has been born of the Spirit and truth or Saved from the power of Sin can only distinguish the difference between good and bad.

The Salvation is not complicated but more easier and simpler than the inherited nature of SIN. When we believe in Jesus and live for him, the Spirit of Jesus enables us to live a life in the Spirit. The Holyspirit is the Counter Nature for Sin.If we do not sense or prompting of the Holyspirit in our life, it is very difficult to counter Sin in our life.

Jesus is the Alpha and Omega and taken all the Sins from the biginning to the end on himself and died for the Whole World, so there is no Sin of us , how much tiny or great it may look like, the Sin is already nullified or deactivated through the death and resurection of Jesus. If we believe this fact and make Jesus our Lord and Master, we are out of the power of SIN and we are saved from the power of Death. In this stage people love and forgive, physical and Worldly acheivements do not value but looks like a junk of Garbage. The richest people of the World look like garbage gatherers and the people who are poor in spirit and humble esteemed as of high profile.

Many Worldly Gurus tried to abolish Sin through their own understanding of many Religions or better ways of life but no one was able to distroy or uproot the Sin from it’s roots. They uprooted from one generation but SIN continued with their next generation. Jesus was successful because he was the only Answer written in the Book of Salvation from before the foundation of Earth.

In this Earth , there is only one thing a human has to do is to believe in Jesus in his Heart and confess in his mouth that he has died fir our Sins and rose again to give us new life. This is the only purpose Human Being has been born on this Earth, rest of the things gives meaning only if we are saved from Sin and Satan. This is the reason spreading of Gospel by those who have been saved is paramount importance than building our own families or homes. The first and foremost Vocation of every person is to save himself from SIN by making Jesus their personal Saviour and second most is spreading the goodnews of Salvation to our family,freinds, Neighbours and the whole World. But the question remains for our personal reflection AM I SAVED…